donderdag 3 december 2009

Zelf uitgeven


Wil je zelf uitgever van je eigen werk worden? Alle diensten die daarvoor benodigd zijn, kun je inhuren via www.scribum.nl.

Samenwerking Het Schrijversportaal


Stichting Nobel werkt mee aan coaching van beginnende schrijvers die zich aanmelden bij www.hetschrijversportaal.nl. Daar kun je je manuscript laten beoordelen, laten verbeteren, tips vragen voor uitgevers of literaire agenten of desnoods zelf laten uitgeven. (zie ook www.scribum.nl)